Günümüzde Mali Müşavirler, ticari faaliyet gösteren tüm vergi mükelleflerinin önemli hizmet aldığı bir yapıdır. Bu yapı tüm mükelleflerin mali işlemlerini takip ve beyan eden bir hizmet yapısıdır.

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve bunun özel şartlarına bağlı olmak kaydıyla sigortalının 3568 sayılı kanun ve kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi aşamasında gerçekleşecek her türlü hata ve kusur neticesinde 3. Şahısların göreceği zararlar poliçe teminatı dahilindedir.

Mükellefe gelebilecek idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, vergi ziyaı cezası, gecikme zammı ve benzeri riskler poliçe teminatları ve şartları kapsamında güvence altındadır.

Themis Sigorta olarak  Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası ürününü sektörün bu üründe en yüksek prim üretimine sahip olan Gulf Sigorta A.Ş.’nin yetkili bir acentesi olarak ilgili meslek grubuna önermekteyiz. Önerirken de aşağıdaki hususların altını çizmekteyiz.

Ürün mesleki hatalardan gelebilecek tazminat taleplerini kapsamanın yanında aşağıdaki detayları da teminat altına almaktadır.

Savunma Masrafları

Gelecek bir tazminat talebinin savunulması aşamasında oluşabilecek masrafları poliçedeki limitler dahilinde kapsamaktadır.

Kayıp Dokümanlar:

Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan, zarar görmüş, tahrip edilmiş, kaybolmuş dokümanların yenilenmesi hususundaki masrafları içerir.

Yargı ve Benzeri Masraflar:

Sigortalıya karşı soruşturma yetkisine sahip, ya da bu gibi  durumlarda hüküm verme yetkisine sahip olan bir kuruluş tarafından gelen şikayetin sigortalı adına araştırılması, temyizi ve benzeri hukuksal girişimler ile ilgili masrafları poliçede yazılı şartlar ve limitlerle tazmin eder.

Manevi Tazminat Talepleri:

Sigortalıya mesleki hatalarından dolayı gelebilecek manevi tazminat talepleri de poliçe kapsamında teminat altındadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası meslek erbapları için önemli bir prestij unsurudur. Günümüzde artık büyüyen iş dünyası ve faaliyetler, değişen mevzuatlar gibi sebepler vesilesiyle önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Themis Sigorta olarak poliçe ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşın

Son Yazılar